Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Verweij BV., statutair gevestigd te Zaanstad, hierna in het vervolg aangeduid met 'Verweij Voetcentraal'. Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Verweij Voetcentraal.
 

De Verweij Voetcentraal internetsite

Verweij Voetcentraal stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De tekstuele inhoud van de website behoort tot het interlectueel eigendom van Verweij Voetcentraal. Het is niet toegestaan om de inhoud van de internetsite zonder schriftelijke toestemming van Verweij Voetcentraal op enigerlei wijze te kopiëren en/of te verspreiden.
 

Virussen en veiligheid

Deze internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar andere sites. Verweij Voetcentraal is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
 

Gebruik van Cookies

Deze website maakt gebruik van (Google) cookies. De verzamelde data wordt uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden met betrekking tot het gebruik van deze website.
 

Databescherming overige data

Verweij Voetcentraal respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe Verweij Voetcentraal gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden: Verweij Voetcentraal verzamelt geen andere persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een bestelformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Verweij Voetcentraal toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan. Verweij Voetcentraal verzekert elke bezoeker met de grootste zorgvuldigheid om te gaan met persoonlijke gegevens conform de geldende wettelijke bepalingen en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.
 

Door Verweij Voetcentraal verzonden e-mail

Door Verweij Voetcentraal verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Verweij Voetcentraal staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.